Szkolenia specjalistyczne

Trudno jest opisać bogactwo wiedzy zgromadzonej w ciągu tylu lat doświadczeń – nie istnieje też prosty sposób na podzielenie się tą wiedzą. Dlatego stworzyliśmy ofertę podzieloną na różne działy, które cieszą się największym zainteresowaniem. Szkolenia obejmują swoim zakresem wiedzę z postępowania w sytuacjach kryzysowych, działań specjalistycznych i antyterrorystycznych oraz podnoszenie kompetencji agentów ochrony. Oferta skierowana jest zarówno dla firm i formacji mundurowych, jak i osób prywatnych.

Oferta szkoleń

Szkolenia Bodyguard Close Protection

Szkolenie ma na celu ukształtować podstawowe umiejętności i zasady taktyczne w nieustannie rozwijającym się kierunku jakim jest ochrona bezpośrednia. Zajęcia prowadzone są przez oficerów GROM i BOR odpowiadających za ochronę „high risk” w wielu rejonach świata. W zależności od poziomu obejmują one m.in.: zasady organizacji ochrony i zadania agentów ochrony, metody prowadzenia działań ochronnych, przemieszczanie się z VIP-em, wykrywanie zagrożenia, działanie w zagrożeniu, procedury ochronne, kolumny samochodowe oraz zasady jazdy ochronnej. Idealne zajęcia dla osób, które będą zajmować się działaniami zabezpieczającymi, chcą poznać prawidłowe zasady prowadzenia ochrony VIP lub chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony VIP.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie strzeleckie
GROM SHOOTING TRAINING – pistolety/karabinki

Szkolenie strzeleckie GST broń krótka umożliwia naukę sytuacyjnego (dynamicznego) strzelania z pistoletu od podstaw. Celem nadrzędnym szkolenia jest nabycie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią krótką oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu, w ruchu oraz za zasłon. Uczestnik szkolenia uzyskuje również możliwość nauki właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji zacięcia broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też niedyspozycyjności jednej z rąk. Dodatkowo, w trakcie szkolenia realizowane są strzelania z pistoletu maszynowego, których celem jest nauka podstawowych umiejętności posługiwania się tego rodzaju bronią. Szkolenie zostało podzielone na 7 poziomów: BASIC, ADVANCED poziom od 1 do 5 oraz STRZELANIE NOCNE. Pomiędzy poszczególnymi poziomami istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, nabytych w trakcie szkolenia GST broń krótka, w którym dana osoba ostatnio uczestniczyła. Począwszy od poziomu ADVANCED 1, z uwagi na rodzaj czynności strzeleckich będących przedmiotem szkolenia, przed przystąpieniem do szkolenia oczekuje się od każdego uczestnika przećwiczenia elementów, które były przedmiotem szkolenia na niższych poziomach. Tego typu trening można zrealizować pod okiem instruktora lub też we własnym zakresie. WARSZTATY są doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz przećwiczenie i doskonalenie umiejętności praktycznych pod nadzorem specjalistów. Przy czym, każdy dodatkowy trening, w tym również zrealizowany we własnym zakresie, może wyłącznie wpłynąć korzystnie na poziom nabytych już umiejętności oraz stanowi właściwy sposób postępowania, przed przystąpieniem do szkolenia na wyższym poziomie. Począwszy od szkolenia na poziomie ADVANCED 3, zajęcia kończą się praktycznym testem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich, które były przedmiotem szkolenia organizowanego przez GROM GROUP. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z testu sprawdzającego otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, uprawniający do zgłoszenie się do udziału w szkoleniu na kolejnym, wyższym poziomie oraz koszulkę, w kolorze charakterystycznym dla danego poziomu szkolenia GST broń krótka. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje tylko certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i chcąc kontynuować szkolenie na wyższym poziomie, powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do testu sprawdzającego. Osobom, które ukończyły, co najmniej poziom ADVANCED 4, chcącym nabyć dodatkowe umiejętności posługiwania się bronią krótką, dedykujemy STRZELANIE NOCNE w trakcie, którego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nauki prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy, z wykorzystaniem latarek ręcznych lub zintegrowanych z bronią oraz celowników laserowych. 

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie strzeleckie 
GROM SNIPER TRAINING

Szkolenie strzeleckie, GST broń snajperska umożliwia naukę strzelania ze współczesnej broni wyborowej od podstaw. Celem nadrzędnym szkolenia jest nabycie umiejętności precyzyjnego strzelania długodystansowego. Szkolenie zostało podzielone na 5 poziomów: BASIC, ADVANCED, poziom od 1 do 4. W trakcie szkolenia uczestnik kształtuje umiejętności, niezbędne w dyscyplinie sportowej, jaką jest strzelectwo długodystansowe. Pomiędzy poszczególnymi poziomami istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest doskonalenie umiejętności strzeleckich na dystansie, właściwym dla wcześniej ukończonego poziomu GST broń snajperska. Osobom, które ukończyły, co najmniej poziom ADVANCED 1, chcącym nabyć podstawowe umiejętności wykorzystywane przez snajperów jednostek wojskowych, dedykujemy dwudniowe szkolenie pn. MARKSMAN. Każdy uczestnik szkolenia GST broń snajperska otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz koszulkę, w kolorze charakterystycznym dla danego poziomu szkolenia GST broń snajperska. Dodatkowo, w ramach tego rodzaju szkolenia organizowane są jednodniowe zajęcia pn. ELABORACJA, których głównym celem jest nauka czynności umożliwiających produkcję amunicji precyzyjnej, zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie wysokościowe

Kurs taktyczny wejścia do pomieszczeń przy użyciu technik linowych. W zajęciach wysokościowych mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą poznać zasady bezpiecznego wykorzystania technik linowych oraz elementów taktyki wejścia do pomieszczeń przy użyciu sprzętu alpinistycznego. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami zakładania stanowisk zjazdowych i warunkami bezpieczeństwa. Instruktorzy, byli żołnierze jednostki GROM poprowadzą trening technik zjazdowych przy użyciu lin, wejścia do pomieszczeń oraz taktyki działania z użyciem przyrządów zjazdowych. Szkolenie będzie trwało ok. 6 godzin. Każdy z uczestników zdobędzie podstawowe doświadczenie z technik zjazdowych przy użyciu różnych urządzeń zjazdowych.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jazda ofensywna

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów wywodzących się z GROM oraz BOR, których umiejętności wynikają z codziennej jazdy ochronnej z VIP-ami. Nauka jazdy odbywa się w naturalnych warunkach bez żadnych udogodnień typu rolki zamiast tylnych kół. W ostatnim czasie tego typu szkolenie przechodzili również uczestnicy wyprawy SYBERIAN EXPEDITION.
Szkolenia w zależności od poziomu obejmują elementy jazdy defensywnej, ofensywnej oraz ochronnej/antyterrorystycznej.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kurs nurkowania

Prowadzony przez instruktorów Grom Group obejmują swoim zakresem cały pakiet kursów – od podstawowych dla osób zaczynających swoją przygodę z nurkowaniem poprzez kursy zaawansowane oraz profesjonalne. Większość kursów prowadzona jest w ramach PADI – największej organizacji nurkowej na świecie. 
W przypadku osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności i wyjść poza poziom rekreacyjnego nurkowania organizujemy kursy techniczne:
TDI Nitrox Diver, TDI Advanced EANx Diver, TDI Decompression Procedures, TDI Extended Range, TDI Trimix Diver i Advance Trimix Diver.

Dodatkowo w ramach szkoleń nurkowych oferujemy szkolenia rebreatherowe w zakresie użytkowania aparatów o obiegu zamkniętym Inspiration clasicc/vision/evolution, Megalodon oraz Poseidon MK 6. Ponadto do skzoleń wykorzystywane są aparaty SCR Draeger Dolphin oraz Ray. Szkolenia te są prowadozne przez jednego z najbardziej doświadczonych instruktorów w Polsce, przebywającego ponad 1200 godzin pod wodą na obiegu zamkniętym.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 509 896 655, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szkolenia GROM MED oraz medycyny taktycznej TCCC

Szkolenia medyczne GROM MED oraz szkolenie z ratownictwa taktycznego (Tactical Combat CasualtyCare) składają się z zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęć praktycznych obejmujących w ramach zajęć GROM MED szkolenie ukierunkowane za zasady udzielania pierwszej pomocy z elementami medycyny taktycznej, natomiast kursy TCCC realizowane są w wwarunkach, zbliżonych do sytuacji bojowych na polu walki. Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni – instruktorzy TCCC, którzy brali udział w większości misji zagranicznych odbywających się w ostatnim czasie.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenia taktyczne CQB

Szkolenia z zakresu walki bezpośredniej w pomieszczeniach – czarnej taktyki. Kilka poziomów zaawansowania, różne rodzaje sytuacji taktycznych, najbardziej skuteczne taktyki wejścia i opanowywania pomieszczeń. Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą się zapoznać z nowymi zasadami opanowywania pomieszczeń oraz dla tych którzy na co dzień mają potrzebę używania technik czyszczenia pomieszczeń. W ramach ćwiczeń praktycznych odbywających się w ośrodku szkolenia poligonowego uczestnicy zapoznają się z różnymi sytuacjami taktycznymi, oraz ćwiczą w „kilinghousie”. Szkolenie poprowadzą byli operatorzy sił specjalnychbiorący udział w walce bezpośredniej w pomieszczeniach. Uczestnicy ćwiczą w pełnym oporządzeniu taktycznym.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem,  techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja)

motto
"masz problem z innym ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą..."

Jest to szkolenie z praktycznych technik radzenia sobie z presją, agresją i manipulacją na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Techniki jakie poznacie to techniki o potwierdzonej skuteczności używane z powodzeniem przez służby specjalne i wywiady całego świata min. Mossad czy CIA. Nauczysz się skutecznie i w praktyce radzić sobie z osobą trudną i dominującą, systemowo wywierającą presję lub manipulację. Poznasz praktyczne techniki antymanipulacji - efektywne w każdym środowisku, w pracy, domu lub na uczelni. Jeżeli jesteś biznesmenem lub menadżerem to zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z "brudnymi chwytami" w negocjacjach będzie niewątpliwie wartością dodaną. Dzięki szkoleniu zrozumiesz mechanizmy technik wywierania wpływu na ludzi. Poznasz typologię osobowości i dowiesz się jak wykorzystać tą wiedzę. Nauczysz się konfrontować z przeciwnikiem np. biznesowym w negocjacjach lub dyskusji. Będziesz umiał rozpoznać i sklasyfikować różne techniki presji, agresji i manipulacji. Dostaniesz klucz do ich neutralizacji lub obracania na swoją korzyść. Na warsztacie uzyskasz także umiejętność radzenia sobie ze stresem, podejmowania wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych i konfrontacyjnych.

Szkolenie obejmuje:

 • zdefiniowanie zjawiska presji i manipulacji oraz intencji i słabych stron przeciwnika
 • naukę rozpoznawania i błyskawicznego klasyfikowania technik wywierania wpływu i reagowania na nie w praktyce w zależności od sytuacji
 • strategie i techniki deeskalacji konfliktu na różnych poziomach komunikacji
 • ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach
 • naukę kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych
 • wszechstronną analizę przypadków własnych uczestników

Warsztat jest dynamiczny i interaktywny - to esencja praktycznej psychologii stosowanej. Prowadzą go najlepsi eksperci w kraju z co najmniej 15 letnim doświadczeniem zawodowym w praktyce szkoleń z zakresu umiejętności psychologicznych.
Warsztat jest cykliczny - co miesiąc jest jego kolejna edycja i odbywa się w siedzibie firmy.

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GROM COMBATIVES WOMAN

Nasze motto jest proste.
"Masz problem z przemocą? Niech od teraz przemoc ma problem z tobą"!

Nasze szkolenie to unikalne połączenie psychologii technik wpływu z najprostszym i najbardziej morderczym systemem walki. Warsztat dla kobiet zdecydowanych podnieść swój poziom siły, kondycji psychofizycznej oraz odporności na stres i trudne życiowe sytuacje – konfrontacji lub realnego zagrożenia. Co ci to realnie da? Umiejętność poradzenia sobie z agresywnym napastnikiem na poziomie agresji fizycznej oraz z ograniczeniami własnego umysłu na poziomie trudnych emocji i zachamowań. Techniki walki i modelowania umysłu jakie poznacie to techniki o wysokiej skutecznosci używane z powodzeniem przez służby specjalne i wywiady całego świata min. Mossad czy CIA
Bywają sytuacje w których taka kompetencja jak zdolność do konfrontacji i realna umiejętność walki może uratować życie, zdrowie, poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie, dobre samopoczucie i wiele innych cennych wartości. Kontrolowana agresja to siła – podstawowa wartość życiowa. Naucz się sztuki konfrontacji i zmień swoje życie.

Czego możesz się spodziewać na zajęciach:

 • Zmienisz postrzeganie własnego ciała i jego możliwości, stworzysz fundament siły, pewności siebie, zdecydowania i odporności.
 • Dowiesz się jak przekonania i wartości mogą wzmacniać lub niszczyć poczucie wartości i poznasz prawdziwe, mocne strony swojej psychiki i ciała.
 • Zrozumiesz, jak działa „syndrom ofiary” i jak mu zapobiegać.
 • Nauczysz się technik realnej samoobrony – system „BASE” – skuteczność i zabójcza prostota.
 • Dowiesz się, jak działać pewnie i zdecydowanie w bardzo trudnych sytuacjach, zdefiniujesz na nowo pojęcia przemocy i harmonii.
 • Poznasz podstawowe wrodzone reakcje obronne człowieka, nauczysz się jak zarządzać stresem i reakcją stresową. Zrozumiesz jak i dlaczego podejmujemy nagłe decyzje i co zrobić, aby były one trafne.

Perfekcyjnie przygotowany program prowadzą najlepsi eksperci w kraju, szkoleniowcy min. Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Zajęcia odbywają cykliczne raz w miesiącu.

Zalety programu:

 • materiał szkoleniowy stworzony przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego, systemów walki wręcz, psychologów oraz specjalistów od negocjacji i anty-manipulacji.
 • elementy samoobrony oparte są o techniki i taktykę KRAV MAGA i DEFENDO prowadzone przez najlepszych specjalistów
 • zapewnia odpowiedni poziom aktywności fizycznej która pomaga w neutralizacji skutków stresu
 • uczy trafnej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji
 • stwarza możliwość świetnej zabawy i zawierania nowych kontaktów

Zainteresowany tym szkoleniem?
Zadzwoń - tel. 504 189 199, lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Jeżeli jednak nie znajdziecie Państwo interesującego Was szkolenia zachęcamy do kontaktu – dla firm i grup zorganizowanych przygotowujemy ofertę szkoleń indywidualnych.

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO

Szkolenia zaawansowane organizujemy w specjalnie do tego przygotowanym ośrodku szkoleniowym w Czerwonym Borze koło Łomży. Na 8,5 ha powierzchni leśnej znajduje się zbiornik wodny o pow. 0,5 ha, jeden budynek jednokondygnacyjny z 8 pomieszczeniami, jeden budynek pieciokondygnacyjny, tor do jazdy samachodami terenowymi i qudami, pole paintballowe, tor przeszkód oraz strzelnica do strzelania z broni palnej od 0 do 100 m.

Możemy zapewnić

 • zakwaterowanie w pokojach z łazienką,
 • wyżywienie,
 • salę konferencyjną
 • miejsce na wieczorną integrację.

Zobacz aktualne szkolenia w Wydarzeniach