Weekend z byłymi żołnierzami JW Grom

Szkolenia
Termin: 16 luty 2018 18:00 - 18 luty 2018 15:00

Miejsce: Ośrodek Poligonowy w Czerwonym Borze

Temat: Weekendowe szkolenie z komandosami, byłymi żołnierzami jednostki specjalnej GROM.

Termin: 16.02.2018 r., od godziny 18:00 do 18.02.2018 r., do godziny 15:00.

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Miejsce: Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM, Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża woj. Podlaskie (ośrodek znajduje się pomiędzy m. Zambrów a m. Łomża). Współrzędne GPS: 53°03'36.3" N22°08'25.5"E (więcej informacji oraz zdjęcia na stronie GROM GROUP: www.gromgroup.pl).

Uczestnicy: Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica (opiekuna), wyrażoną na piśmie.

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy jednostki wojskowej GROM.

Zakwaterowanie: Panowie – w wieloosobowych izbach żołnierskich. Panie – w pokojach dwuosobowych.

Zagadnienia: Szkolenie topograficzne: praca na mapie i busoli, marsz na azymut i według mapy. Szkolenie strzeleckie: warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas szkoleń strzeleckich realizowanych przez GROM GROUP, omówienie głównych zasad prowadzenia celnego ognia w strzelectwie dynamicznym, trening czynności manualnych z bronią krótką oraz długą, strzelanie z broni krótkiej i długiej, rozkładanie i składanie broni oraz czyszczenie i konserwacja. Szkolenie taktyczne: taktyka czarna CQB (Close Quarters Battle) połączone z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykorzystaniem karabinków ASG. Szkolenie taktyczne: taktyka zielona: działanie w terenie leśnym w warunkach zimowych, z wykorzystaniem rakiet śnieżnych i nart biegowych (użycie uzależnione od warunków pogodowych). Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, łączenia poszczególnych bloków szkoleniowych, w związku z koniecznością dostosowania zagadnień szkoleniowych do możliwości psychofizycznych, kondycyjnych uczestników, warunków pogodowych i w związku z wystąpieniem okoliczności i zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora oraz dopuszcza organizację zajęć w godzinach nocnych. W ramach szkolenia przewidziany jest również grill/ognisko – spotkanie z instruktorami oraz organizacja zaprawy porannej.

Ubiór i Wyposażenie: Każdy Uczestnik powinien mieć ze sobą co najmniej następujące rzeczy: a) dokument tożsamości (legitymacja, dowód lub paszport), b) kurtka przeciwdeszczowa (ocieplana), obuwie trekkingowe (może być również wojskowe), spodnie, bluza z długim rękawem, bielizna termo-aktywna, czapka i rękawice na zajęcia w terenie oraz dodatkową odzież i bieliznę na zmianę, stosowną do pory roku i warunków pogodowych, c) obuwie i strój sportowy, d) latarkę, e) plecak do 30 litrów, f) menażkę i manierkę, g) sztućce, h) śpiwór, i) klapki pod prysznic, k) przybory do higieny osobistej + co najmniej jeden ręcznik, l) nieobowiązkowo i do rozważenia zaleca się: własne narty biegowe/buty do nart oraz łyżwy.

Dodatkowe informacje: Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie (trzy posiłki), opiekę medyczną oraz pomieszczenia i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć.Każdy uczestnik obozu jest objęty ubezpieczeniem NNW. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat, książkę oraz koszulkę. Istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu mundurów wojskowych (spodnie i bluza). Opłata za wypożyczenie: 60 PLN/komplet na czas trwania szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni stawić się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze, w dniu rozpoczęcia szkolenia, pomiędzy godziną: 17:00-18:00. Zakończenie szkolenia i wyjazd: w dniu zakończenia szkolenia, po obiedzie, około godziny 15:00. Dojazd i powrót do/z Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze organizowany jest przez każdego z uczestnika we własnym zakresie. W przypadku niepełnoletnich uczestników dojazd uczestnika powinien przebiegać pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby, uprawnionej przez rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku niepełnoletnich uczestników powrót uczestnika powinien przebiegać pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby, uprawnionej przez rodzica/opiekuna prawnego na piśmie. Organizacja szkolenia może zostać anulowana z przyczyn niezależnych od organizatora, np. gdy nie zgłosi się odpowiednia ilość chętnych, o czym organizator powiadomi Uczestników co najmniej 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jeżeli przedsięwzięcie będzie organizowane, to co najmniej 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego realizację.

Cena: 950 PLN(w tym 400 PLN opłata wstępna) brutto.

 

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • Od 16 luty 2018 18:00 do 18 luty 2018 15:00