Szkolenie Grom Combatives- techniki interwencji i samoobrona z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Szkolenia
Termin: 24 marzec 2018 09:00 - 15:00

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr 51,ul. Kadrowa 9 ,Warszawa-Rembertów

Temat: Samoobrona, GROM COMBATIVES – Techniki interwencji i samoobrona z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Czas trwania: 5-6 godzin (zazwyczaj w godzinach: 9:00-15:00)

Miejsce: Sala treningowa Liceum Ogólnokształcącego nr 51, ul. Kadrowa 9, Warszawa-Rembertów

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Główny cel: Nauka i doskonalenie wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji i w samoobronie.

Zagadnienia: Omówienie środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych w technikach interwencji i samoobronie tj. kajdanki, pałka typu „Tonfa”, pałka teleskopowa. Dobywanie pałki z kabury w różnych sytuacjach, rozkładanie i składanie palki, obrona przed próbą odebrania pałki, sposób zachowania się po odebraniu pałki, uderzenia i bloki z wykorzystaniem pałki, wykorzystanie pałki w samoobronie. Techniki obezwładniania napastnika w samoobronie (krępowania ruchów). Techniki kajdankowania, obszukania oraz transportowania napastnika. Wykorzystanie pałki do obezwładnienia i transportowania napastnika. Zasady współdziałania w patrolu, zasada tzw. „trójkąta bezpieczeństwa”.

Ilość osób: 16-30

Uczestnicy: osoby cywilne lub żołnierze oraz funkcjonariusze służ mundurowych, którzy nie brali udziału w szkoleniach z użycia środków przymusu bezpośredniego prowadzonych przez doświadczonych instruktorów lub chcący przypomnieć sobie oraz doskonalić techniki użycia środków przymusu bezpośredniego, osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych, osoby pełnoletnie, osoby, które ukończyły 17 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie).

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM COMBATIVES

Ubiór: Obuwie i strój sportowy, niekrępujący ruchów (spodnie z długimi nogawkami) – każdy szkolony we własnym zakresie

Wyposażenie: pałka teleskopowa (długość nieistotna) oraz pas nośny i kabura na pałkę – każdy szkolony we własnym zakresie (nieobowiązkowa, tyko dla chętnych), pałka wielofunkcyjne typu „tonfa”, kajdanki, tarcze bokserskie, materace gimnastyczne – zapewnia organizator szkolenia, woda, napoje – każdy szkolony we własnym zakresie,

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Cena: 150 PLN

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 24 marzec 2018 09:00 - 15:00