Szkolenie strzeleckie GST broń snajperska poziom Advanced 2

Szkolenia
Termin: 17 marzec 2018 08:30 - 15:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie strzeleckie, GST broń snajperska, poziom ADVANCED 2

Czas trwania: 6-7 godzin

Miejsce:Rozpoczęcie zajęć – siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne, w tym strzelanie z amunicji bojowej

Główny cel: Nauka umiejętności strzelania długodystansowego z broni wyborowej na dystansie do 300 m

Zagadnienia: Konstrukcja broni i amunicji czynnikiem mającym wpływ na precyzję strzału, czynniki zewnętrzne, meteorologiczne i fizyczne mające wpływ na precyzję strzału, praca na bębnach regulacyjnych oraz siatkach optycznych przyrządów celowniczych, podstawy mierzenia, oceniania odległości do celu, balistyka zewnętrzna i końcowa, nauka umiejętności przewidywania pogody, praca na bębnach regulacyjnych oraz siatkach optycznych przyrządów celowniczych, kontynuacja tematu balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa, omawianego w trakcie szkolenia na poziomie ADVANCED 1, nauka umiejętności przewidywania pogody, podstawowa wiedza obserwatora (spottera), zasady indywidualnego dobierania uzbrojenia/sprzętu

Ilość osób: 4-12

Uczestnicy: Osoby, które ukończyły szkolenie snajperskie organizowane przez GROM GROUP, co najmniej na poziomie ADVANCED 1, uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 16 lat (osoba niepełnoletnia, wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna, wyrażoną na piśmie)

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów GROM SNIPER TRAINING

Ubiór: Niekrępujący ruchów, stosowny do warunków pogodowych i pory roku – każdy uczestnik we własnym zakresie

Ochrona: Ubezpieczenie NNW – zapewnia organizator szkolenia

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Dojazd: We własnym zakresie

Dodatkowe informacje:W trakcie szkolenie uczestnicy będą mieli możliwość strzelania z 5 typów karabinów wyborowych oraz oddania 44 strzałów łącznie. Organizator zapewnia użycie następujących karabinów wyborowych: kaliber 338 LM – BARRETT, kaliber 308 WIN – HOWA 1500 Tactical, kaliber 30-06 – REMINGTON 700, kaliber 223 – SAVAGE 12 BVSS, kaliber 7,62x54R – MOSSIN CUSTOM lub karabinek automatyczny, kaliber 7,62x39 – AKMS-47 (w przypadku awarii jednego z ww. egzemplarzy broni organizator dopuszcza użycie innego typu karabinu niż wymienione powyżej). Każdy egzemplarz broni wykorzystywany w trakcie szkolenia będzie wyposażony w celownik optyczny. Organizacja szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do liczby osób biorących udział w danym szkoleniu oraz liczby dostępnych stanowisk strzeleckich. Zagadnienia, stanowiące część teoretyczną szkolenia mogą zostać omówione w całości na początku szkolenia lub bezpośrednio przed czynnościami, których dotyczą. Instruktor prowadzący ma prawo dostosować metodę i formę prowadzenia zajęć stosownie do warunków pogodowych oraz infrastruktury strzelnicy.Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę pamiątkową, w kolorze dedykowanym do danego poziomu szkolenia.

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 17 marzec 2018 08:30 - 15:00