About us

 

GROM GROUP  została założona przez byłych żołnierzy, operatorów Jednostki Specjalnej GROM. Prowadzi działalność od 2010 roku w zakresie szkoleniowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Zatrudnia Specjalistów wywodzących się z formacji GROM, Wojska, Policji oraz Służb Specjalnych. Wielu z nich, to autorzy obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrani Specjaliści posiadają uprawnienia pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz niezbędne poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Służby Ochrony Państwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Nasi Instruktorzy, w zawodowej praktyce wielokrotnie spotykali się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, dzięki czemu zdobyli rozległą wiedzę z zakresu profilaktyki i postępowania w tego typu sytuacjach oraz w tworzeniu procedur na wypadek ich wystąpienia. Wśród nich są również operatorzy, ratownicy i paramedycy, którzy wykorzystywali swoje umiejętności w trakcie działań w kraju i poza jego granicami. Spółka realizuje działalność w oparciu o obiekty własne oraz wynajmowane na terenie Warszawy i w jej okolicy (np. strzelnice). GROM GROUP posiada własny Ośrodek Szkolenia Poligonowego w m. Czerwony Bór.


Jednostka Specjalna GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego) - Jednostka Wojskowa 2305, to elitarna i specjalna jednostka wojskowa powołana między innymi do działań antyterrorystycznych. Tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 r., wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednostki zachodnie, do których można porównać jednostkę GROM, to amerykańskie lst Special Forces Operational Detachment - Delta (tzw. Delta Force), SEAL Team VI, brytyjskie 22. Special Air Service, Special Boat Service czy izraelski Sayeret Mafkal. Jednostka najpierw otrzymała nazwę GROM, dopiero później powstało jej rozwinięcie - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego). Nazwa ta nawiązuje również do brawurowej akcji Gromosława Czempińskiego, który - ryzykując własnym życiem - uratował od niechybnej śmierci cudzoziemskich zakładników (oficerów Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych) uwięzionych na terenie państwa Saddama Husajna (Iraku) podczas "Pustynnej Burzy". Dzięki tej akcji Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić niespodziewanie dużej pomocy przy organizowaniu jednostki. Powodzenie tej operacji miało też znaczący wpływ na szybkość i skalę redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego, w grę wchodziło bowiem 20 miliardów dolarów. "Polscy obywatele muszą mieć świadomość, że rząd posiada siły i środki, które może przeznaczyć do zadań szczególnych w ich obronie, gdziekolwiek by się nie znajdowali" - ta myśl ministra spraw wewnętrznych Zbigniewa Siemiątkowskiego była myślą przewodnią istnienia GROM-u.

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.