Audyty systemów zabezpieczenia i ochrony obiektów

GROM GROUP w wyniku realizacji prac audytowych przygotuje raport zawierający wnioski, ustalenia i rekomendacje powstałe w oparciu o przeprowadzoną weryfikację poprawności organizacji i funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej analizowanego obiektu. Weryfikacja zostanie dokonana  przy uwzględnieniu wskazanych przez Klienta zagrożeń i zasobów istotnych firmy lub w oparciu  o przeprowadzone odrębne analizy zagrożeń i zasobów. Opcjonalnie, na życzenie Klienta, dokonywana jest także weryfikacja i ocena stopnia przestrzegania określonych procedur bezpieczeństwa przez personel Klienta i/lub pracowników firm świadczących na jego rzecz usługi. 
 
Główne cele audytu:
 • weryfikacja spełnienia wymagań określonych w kryteriach audytu np. wybranych przepisach prawnych, wewnętrznych procedurach czy normach
 • ustalenie aktualnego stanu audytowanych systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej 
 • wskazanie obszarów i możliwości doskonalenia systemów 
Korzyści z przeprowadzenia audytu:
 • uzyskanie obiektywnej opinii na temat faktycznego stanu audytowanych systemów, przygotowanej przez zespół zewnętrznych specjalistów 
 • przeprowadzenie audytu w oparciu o uznaną metodologię tj. Polską Normę PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania
 • potwierdzenie zgodności organizacji i funkcjonowania oraz instalacji eksploatacji, konserwacji audytowanych systemów z zapisami uregulowań prawnych, normatywnych oraz wewnętrznych dokumentów i procedur 
 • ustalenie stopnia przestrzegania przez pracowników ochrony obowiązujących procedur bezpieczeństwa
 • ustalenie stopnia przestrzegania przez określone grupy pracowników i współpracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa
 • zidentyfikowanie obszarów potencjalnego doskonalenia systemów zabezpieczenia technicznego i bezpośredniej ochrony fizycznej
 • uzyskanie rekomendacji mających na celu eliminację ewentualnie stwierdzonych niezgodności oraz doskonalenie audytowanych systemów
 • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji zasobów istotnych dla funkcjonowania obiektu 
 • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń
Usługi dedykujemy Klientom biznesowym i instytucjonalnym, jak również Klientom indywidulanym (osobom fizycznym i osobom prawnym). 
Przeprowadzamy działania audytowe również w odniesieniu do innych obszarów i systemów bezpieczeństwa np. bezpieczeństwa informacji.
 
Uwaga: 
Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji usługi każdorazowo ustalane są  bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi uzależniona jest m.in. od charakteru i złożoności danego zlecenia, miejsca i czasochłonności jego realizacji oraz od ilości zaangażowanych specjalistów i środków. W pierwszej kolejności, zachęcamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje w trakcie, których  będziemy mogli poznać szczegółowo Państwa potrzeby i oczekiwania. Z naszej strony, ustalimy akceptowalną przez Klienta metodę działania, przedstawimy wstępne warianty realizacji zlecenia i sposób dalszego postępowania oraz zaproponujemy nasze warunki umowne, w tym cenowe. 
 
Kontakt w sprawie usługi: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00

Dane kontaktowe:

e-mail: tomek@gromgroup.pl

tel. kom.: +48 509-896-655

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.