GST broń długa

 

W ramach szkolenia strzeleckiego organizowanego w systemie GROM SHOOTING TRAINING (GST) broń długa realizowane są moduły szkoleniowe, na ktore składają się 1-no dniowe treningi specjalistyczne, tj.: 

INTRODUCTORY TRAINING – moduł wprowadzający, jednodniowe szkolenie zapoznawcze, skierowane do osób, które nie strzelały z karabinków oraz strzelby gładkolufowej lub osób z niewielkim doświadczeniem strzeleckim, chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami składania się do strzału z broni długiej, prowadzenia ognia w pozycji stojąc, klęcząc oraz w ruchu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z bronią wykorzystywaną m.in. przez polskie jednostki specjalne. Każdy uczestnik szkolenia, chcący kontynuować przygodę ze strzelaniem sytuacyjnym z broni długiej może podnosić swoje umiejętności w ramach kolejnych modułów szkoleniowych, proponowanych przez GROM GROUP w systemie  GST broń długa, których pierwszym etapem jest szkolenie na poziomie BASIC.

BASIC, ADVANCED 1, ADVANCED 2 oraz ADVANCED 3 – moduł główny, 4 jednodniowe szkolenia bazowe o różnych poziomach zaawansowania, umożliwiające naukę strzelania sytuacyjnego z karabinków od podstaw. Każde szkolenie bazowe realizowane w ramach tego modułu, bez względu na poziom zaawansowania składa się z trzech części: teoretycznej, manualnej oraz strzelania amunicją bojową. Celem cyklu szkoleniowego jest umożliwienie nabycia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią długą oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu, w ruchu i za zasłon. Uczestnik szkolenia uzyskuje również możliwość nauki właściwego postępowania z karabinkiem w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji zacięcia broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też niedyspozycyjności jednej z rąk. Dodatkowo, w trakcie każdego szkolenia bazowego realizowane są strzelania z strzelby gładkolufowej, których celem jest nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się tego rodzaju bronią. Pomiędzy szkoleniami bazowymi istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest powtórzenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich, nabytych w trakcie szkolenia na poziomie bazowym, w którym dana osoba ostatnio uczestniczyła. WARSZTATY obejmują trening czynności manualnych oraz strzelanie z amunicji bojowej. Czas trwania WARSZTATÓW jest krótszy, od czasu trwania szkolenia bazowego, o około 2 godziny, ze względu na wyłączenie z tego szkolenia części teoretycznej. Począwszy od poziomu ADVANCED 1, z uwagi na rodzaj czynności strzeleckich będących przedmiotem szkolenia, przed przystąpieniem do szkolenia oczekuje się od każdego uczestnika przećwiczenia elementów, które były przedmiotem szkolenia na niższych poziomach. Tego rodzaju trening można zrealizować we własnym zakresie lub pod nadzorem specjalistów. WARSZTATY są doskonałym sposobem na przećwiczenie i doskonalenie umiejętności manualnych i strzeleckich pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Przy czym, każdy dodatkowy trening, w tym również realizowany we własnym zakresie, może wpłynąć wyłącznie korzystnie na poziom nabytych już umiejętności oraz stanowi właściwy sposób postępowania, przed przystąpieniem do szkolenia na wyższym poziomie. Szkolenie bazowe na poziomie ADVANCED 3 kończy się praktycznym testem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności strzeleckich. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z testu sprawdzającego otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający wyłącznie udział w szkoleniu i chcąc uczestniczyć w dodatkowych modułach, powinien powtórzyć szkolenie i ponownie przystąpić do testu sprawdzającego.

Uwaga: Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 1 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie BASIC. Aby uczestniczyć w szkoleniu na poziomie ADVANCED 2 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie ADVANCED 1, itd.  Przerwa pomiędzy poszczególnymi szkoleniami nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące. W przypadku przerwy trwającej około 2-3 miesięcy, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu bazowym na wyższym poziomie sugeruje się, aby powtórzyć szkolenie bazowe na poziomie ostatnio ukończonym lub odbyć WARSZTATY na poziomie adekwatnym do ostatnio ukończonego szkolenia bazowego. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, przed zgłoszeniem się do udziału w szkoleniu bazowym na wyższym poziomie wymagane jest, aby powtórzyć szkolenie bazowe na poziomie ostatnio ukończonym lub odbyć WARSZTATY na poziomie adekwatnym do ostatnio ukończonego szkolenia bazowego.

IMPROVEMENT TRAINING – moduł doskonalący, jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie ADVANCED 3. W trakcie tego rodzaju zajęć uczestnicy mają możliwość pod nadzorem instruktora doskonalić czynności strzeleckie z pistoletu, nabyte w trakcie dotychczasowych szkoleń, wymagające dalszego doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji około 10 bloków tematycznych, z których wybiera 1 w celu przećwiczenia określonych czynności strzeleckich w trakcie danego szkolenia. Ostateczny zakres treningu każdorazowo jest ustalany z uczestnikami szkolenia, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem i przy uwzględnieniu potrzeb zgłoszonych przez wszystkich uczestników szkolenia.

NIGHT TRAINING – moduł dodatkowy, jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na poziomie ADVANCED 3, chcących nabyć lub rozwijać umiejętności posługiwania się karbinkiem. W trakcie szkolenia uczestnicy mają mozliwość nauki prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy, z wykorzystaniem latarek zintegrowanych z bronią (taktycznych). 

 

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.