Koncepcje systemów zabezpieczenia i ochrony obiektów

GROM GROUP w wyniku realizacji prac koncepcyjnych przygotuje dokument opisujący sposób organizacji optymalnego i kompleksowego systemu zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej danego obiektu, przygotowany zgodnie z uregulowaniami prawnymi i branżowymi, przyjętymi w danej organizacji standardami oraz tzw. zasadami dobrej praktyki zawodowej. Przygotowana w oparciu o analizę zagrożeń  i zasobów istotnych dla Klienta koncepcja uwzględniać będzie również  specyfikę  działalności Klienta oraz jego faktyczne potrzeby. 
 
Główne cele opracowania koncepcji:
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa własnych pracowników, w połączeniu z doświadczeniem zewnętrznych specjalistów 
  • przygotowanie kompleksowego  i spójnego sposobu zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej obiektu 
  • przygotowanie sytemu zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej w oparciu o wymogi prawne, normatywne oraz zapisy wewnętrznych dokumentów i procedur 
 
Korzyści z przygotowania koncepcji:
  • przygotowanie systemu zabezpieczenia i ochrony w oparciu o analizę zasobów i zagrożeń dokonaną na podstawie czytelnej metodologii i klasyfikacji 
  • optymalizację  środków finansowych ponoszonych na organizację systemu bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie sił i środków organizacyjno – technicznego zabezpieczenia i ochrony adekwatnych do poziomu zagrożenia (różnicowanie sił i środków w zależności od poziomu zagrożeń i wrażliwości zasobu) 
  • opracowanie szczegółowych wytycznych umożliwiających przygotowanie dokumentacji projektowej systemów oraz rozbudowę istniejących systemów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi przepisów prawnych, normatywnych,  wewnętrznych dokumentów i procedur oraz aktualnych potrzeb i wymogów Klienta
  • określenie sposobu organizacji kontroli ruchu osób, pojazdów i materiałów z uwzględnieniem przyszłej organizacji systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony
Usługi dedykujemy Klientom biznesowym i instytucjonalnym, jak również Klientom indywidulanym (osobom fizycznym i osobom prawnym). 
Przeprowadzamy działania koncepcyjne również w odniesieniu do innych obszarów i systemów bezpieczeństwa np. bezpieczeństwa informacji.
 
Uwaga: 
Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji usługi każdorazowo ustalane są  bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi uzależniona jest m.in. od charakteru i złożoności danego zlecenia, miejsca i czasochłonności jego realizacji oraz od ilości zaangażowanych specjalistów i środków. W pierwszej kolejności, zachęcamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje w trakcie, których  będziemy mogli poznać szczegółowo Państwa potrzeby i oczekiwania. Z naszej strony, ustalimy akceptowalną przez Klienta metodę działania, przedstawimy wstępne warianty realizacji zlecenia i sposób dalszego postępowania oraz zaproponujemy nasze warunki umowne, w tym cenowe. 
 
Kontakt w sprawie usługi: od poniedziałku do piątku, godzina 9:00-16:00

Dane kontaktowe:

e-mail: tomek@gromgroup.pl

tel. kom.: +48 509-896-655

Nasze marki

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, którą wykorzytujecie Państwo do przeglądania stron naszego Serwisu. Więcej infomacji na temat Cookies w „Polityce Prywatności Grom Group Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.gromgroup.pl.